İş Güvenliği ve Çevre Politikamız

Toplumumuzun, çalışanlarımızın, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın sağlığı ve güvenliği bizim için her şeyden önce gelir. Güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı yaratmak ve kullanıcı dostu, çevreci ürünler üretmek taahhüdümüzdür.

Bu taahhüdümüz doğrultusunda iş kazalarını tümüyle önlemek, meslek hastalıkları ve diğer sağlık sorunlarını bertaraf etmek, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla VLE Elektronik:

 • Ulusal ve uluslararası yasa ve mevzuatlar ile ticari etik kuralları gözetir.
 • Faaliyet alanımız ile ilgili yeni yatırımları planlarken, makine parkını büyütürken ve teknolojik altyapı seviyesini yükseltirken, olumsuz çevresel etkileri en az seviyede olan teknoloji ve yöntemleri kullanır. Çalışanların güvenliğini ve sağlığını gözeterek riski en düşük seviyede olan makine ve ekipmanları tercih eder.
 • Tesislerinin yaydığı emisyonların ve gürültünün en düşük seviyeye indirilmesine ve insan sağlığına zarar vermeyecek nitelikte doğaya salınmasına yönelik tedbirleri alır. Yürüttüğü tüm operasyonlarda insan sağlığının muhafazasını en üst seviyede tutar.
 • Tüm paydaşlarının ve çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği ile çevre konusundaki farkındalığını ve bilincini arttırmak için çalışmalar yapar.
 • Çalışanlarını iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda bilinçlendirerek kurum içinde çevre ve iş güvenliği kültürünün gelişimini destekler.
 • Çalışanlara, taşeronlara ve ziyaretçilere sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için gerekli alt yapıyı oluşturur.
 • Tüm faaliyetlerinin iş sağlığı ve güvenliği ile çevre alanındaki risklerini tespit eder ve bu risklere ait aksiyon planları hazırlayarak iş kazaları, meslek hastalıkları ve çevre kirliliği gibi olumsuzlukları daha meydana gelmeden önce önlemeye yönelik tedbirleri alır.
 • Alkol veya psikoaktif madde etkisi altında olduğu tespit edilen çalışanların ve ziyaretçilerin üretim alanına girmesine izin vermez.
 • Doğal kaynakları etkin ve verimli kullanmaya özen gösterir.
 • Atıklarını en aza indirerek ve geri dönüşümlü malzemeleri kullanmaya özen gösterir. Atıklarını ayrıştırarak geri kazanımını teşvik eder.
 • İş sağlığı, iş güvenliği ve çevre ile ilgili performans değerlerini sürekli olarak izler ve iyileştirilmesini sağlar.

Mehmet Fatih Bayraktar
Genel Müdür