VLE Elektronik İnsan Kaynakları olarak başarımızın, en değerli varlığımız olarak gördüğümüz çalışanlarımıza bağlı olduğuna inanıyoruz. Sürekli gelişen ve değişen dünyada çalışanlarımızın da etkinliğini ve verimliliğini en üst düzeye çıkaracak İnsan Kaynakları sistem ve süreçlerini oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda, inovasyon kültürünü destekleyerek yetenekli çalışanları istihdam etmek ve onlara olumlu bir iş ortamı yaratmak amacıyla İnsan Kaynakları süreç ve sistemlerimizi sürekli geliştiriyor ve yeniliyoruz.