Etik Kurallar

GİRİŞ

VLE, davranış ilkelerini, tüm alanlarda, işbu “Etik Kurallar” ile belirlemektedir. VLE ve VLE ile ilişkide bulunan herkesin ortak değerlerinin oluşturulması ve korunması, VLE çalışanlarının davranış ve tutumlarının etkilerinin farkında olmaları, kendilerine ve temsil ettikleri “VLE” adına yakışır davranışlar sergilemeleri ve etik bir iş ve yönetim anlayışı içerisinde olmaları beklenmektedir.


AMAÇ

Bu dokümanın amacı, VLE bünyesindeki çalışanların görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış biçimi ve kurallarını açık bir şekilde tanımlamak, etik ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve rehberlik etmektir.


KAPSAM

Etik Kurallar, VLE Elektronik Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu ve Üst Yönetimi de dâhil olmak üzere her seviyedeki çalışanını kapsamaktadır.


İŞ ETİĞİ ANLAYIŞIMIZ

VLE iş etiği anlayışı, çalışanların en yüksek düzeyde etik standartlarda davranmasını gerekli kılmaktadır. Doğruluk ve dürüstlük değerleriyle temellendirilen iş etiği anlayışımız; finansal ve operasyonel faaliyetlerimiz, teknolojik varlıklarımız, marka değerlerimiz de dâhil olmak üzere, iç işleyişimiz ve dış kurumlar ve şahıslarla gerçekleştirilen tüm faaliyetlerimizde iş yapma temelini oluşturmaktadır. Kişisel etik anlayışı, kişinin içinde bulunduğu toplum, çevre ya da yaşam koşullarına göre değişkenlik gösterebildiğinden VLE faaliyetlerinin ve çalışmalarının, kişisel etik anlayışlarındaki farklılıklardan etkilenmemesi adına “VLE Etik Kuralları” tanımlanmıştır. VLE‘nin “etik” kavramına bakış açısı ve uygulamaları açıkça gösterilmiştir.

VLE Etik Kurallarını indirmek için tıklayın.