Bilgi Güvenliği Politikası

Bu politikanın uygulanması ile VLE Elektronik A.Ş. Üst Yönetimi, elektronik konusunda konseptten ürüne dünya klasmanında nitelikli, rekabetçi ve inovatif küresel çözüm ortağı olmak vizyonu ile gerçekleştirdiği üretim süreçlerinin sürekliliğini sağlamak için Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamındaki hizmetlerin güvenilirliğinin, sürekliliğinin ve sürdürülebilirliğinin gerekleri olan aşağıdaki temel ilkeleri yerine getirmeyi taahhüt ve beyan eder.

  • Kapsam dâhilindeki tüm bilgi varlıklarının her geçen gün artan iç ve dış tehditlere karşı gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğinin risk değerlendirme gerçekleştirilerek korunması,
  • Kuruluşun ve paydaşlarımızın (Müşteri, Tedarikçi, Devlet Kurumları) Bilgi Güvenliği gereksinimleri ile yasalar, yönetmelikler, genelgeler, sözleşmeler, standartlar ve sektörel gereksinimlerden doğan şartlara uyması,
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi için gerekli tüm kaynakların (altyapı, süreç ve personel) temin edilmesi,
  • BGYS kapsamı dâhilindeki, kurumsal ve kişisel bilgilerin, üçüncü taraflara ait olmasına bakılmaksızın, üretilen ve/veya kullanılan bilgilerin gizliliğinin her durumda güvence altına alınması,
  • Tüm çalışanların bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacı ile teknik ve davranışsal yetkinliklerin geliştirilmesi ve BGYS etkinliğine katkı sağlamaları için gerekli eğitimlerin verilmesi,
  • Bilgi güvenliğinin gerçek ya da şüpheli ihlâlleri rapor edilerek; tekrar etmesini engelleyici önlemler alınması, BGYS kapsamındaki hususların tüm çalışanlar tarafından eksiksiz olarak uyulmasının sağlanması,
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin hedeflenen çıktılarının başarılmasının temin edilmesi ve klsürekli iyileştirilmesinin desteklenmesi,

Yönünde faaliyetlerimizi kurumumuz kapsamında uygulanan diğer tüm yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek sektörümüzde Bilgi Güvenliği konusunda öncü bir kuruluş olmak için çalışacağız.

Mehmet Fatih Bayraktar
Genel Müdür